Na  świecie  hoduje się  ponad  1000 gatunków ryb słodkowodnych  pochodzących
z różnych  zakątków świata,  w ogromnej większości  z  tropików.  Ze względów na 
swą barwność, niezwykłe kształty i niewielkie rozmiary gatunki tropikalne wyparły 
prawie  całkowicie  z  akwariów  ryby strefy umiakowanej.

Przy zakupie ryb należy pamiętać że:
    --   
młode  rybki  łatwiej  się aklimatyzują,
    --   ryby  kupujemy  ze  zdrowej  hodowli, ( aby nie zawlec do akwarium chorób )
    --   kupujemy kilka sztuk z danego gatun ku ( rybki  w  stadzie lepiej  się czują )
    --   nie  kupujemy  ryb  podejrzanych  czyli  ninaturalnie  się zachowywujących,
          mających wady budowy, brak płetw, zmiany skórne  
    --   Nie kupujemy nawet  zdrowych ryb ze  zbiorników  w których podejrzewamy  
          chorobę u innych osobników.
   --    Zanim wprowadzimy  nowo  zakupione rybki  do zarybionego akwarium,        
         należy poddać rybki kwarantannie,  tzn.trzymać je w osobnym zbiorniku        
         około 
 4-6 tygodni.
Urządzając  akwarium   należy  zaplanować  obsadę  ryb.  Wybieramy  gatunki  o 
zbliżonych  wymaganiach  hodowlanych,  najlepiej  pochodzących  z tych samych 
akwenów naturalnych.  Ryby  trzymane  w  tym  samym zbiorniku  powinny mieć 
podobne usposobienie. Nie hodujemy razem gatunków drapieżnych i spokojnych,  
wolno i szybko pływających.  Poszczególne  gatunki  ryb  akwariowych  należą do 
różnych rodzin, takich jak: Aterynowate, Karpieńcowate, Karpiowate, Kąsaczowa
te,   Kirysowate,  Łażcowate,  Pielęgnicowate,  Piękniczkowate,  Przeżroczkowate, 
Zbrojnikowate. Dla  łatwiejszego zrozumienia Biologi tych ryb omówione zostaną 
najważniejsze cechy danej  rodziny  jak  i opisy gatunków, które do danej rodziny 
należą. 
Gatunki ryb
Kirysowate
Kąsaczowate
Karpieńcowate
Karpiowate
Aterynowate
Pielęgnicowate
Przeżroczkowate
Piskorzowate
Łażcowate
Piękniczkowate
Akwarystyka Moje Hobby
FORUM 
Zbrojnikowate