Akwa - Web


Idź do treści

Menu główne:


Przezroczka indyjska

Gatunki ryb > Przezroczkowate

Przeżroczka Indyjska: ( handa ranga )


Rybka ta żyje pospolicie w słodkich i słonawych wodach Indii i Birmy. Ciało tej rybki jest wysokie, bocznie silnie spłaszczone, żółtawe przeżroczyste, drobna łuska mieni się niebieskawozielono. U samców płetwy są żółtoczerwone z niebieską świecącą obwódką. Samiczki nieco mniejsze i słabiej ubarwione Dorastają do 5 cm długości. Do hodowli wymagają akwariumu średniej wielkości, mocno oświetlonego, z bujną roślinnością. Dno udekorowane korzeniami, dużymi kamieniami na piaszczystym podłożu z bogatą szatą roślinną - najlepiej kryptokoryny - Woda o twardości 7 - 12'N oraz pH7,0 Temperatura w granicach 20 - 25'C. Woda krystalicznie czysta, przeżroczka nie toleruje zmętnienia wody, z dodatkiem soli morskiej lub kuchennej. Pokarm tylko żywy.

Tarło można prowadzić grupowo w akwarium całkowicie szklanym, przy czym na jedną parę powinno być około 20 litrów wody. Podłoże niekoniecznie wymagane, natomiast wskazane jest dużo roślin pływających. Woda powinna być odstana, o temperaturze około 25 - 26'C Tarło odbywa się w cyklu ciągłym. Tarlaki pomimo że nie zjadają ikry należy odłowić po kilku dniach. Poziom wody należ y ustalić na 10 - 15 cm. Narybek wylęga się po 18 - 24 godzinach Larwy narybku wiszą na roślinkach przez 3 - 4 dni. Młode przeżroczki żyją w pobliżu dna i zjadają tylko plankton poruszający się pionowymi ruchami, dlatego należy je karmić najdrobniejszymi larwami oczlików, widłonogami z rodzaju Diaptomus, które można spotkać w kwietniu, maju i czerwcu w dalszej odległości od brzegu zbiornika wodnego - stawu, jeziora - Akwarium z narybkiem powinno być oświetlone przez całą dobę.

Przeźroczka indyjska

Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego